Sakura
3 supporters
Aaaaand new kimono!))))

Aaaaand new kimono!))))

Jan 18, 2023

Also I received a cool present - kimono! So, I will show some photos

Enjoy this post?

Buy Sakura a cookie

More from Sakura