Portraits / Portrety

Portraits / Portrety

Mar 14, 2020
🇬🇧 Examples of portraits always on paper with water-based paints: watercolours, gouaches. I need min. 30x☕ to prepare one portrait :)  🇵🇱 Przykładowe portrety wykonane zawsze na papierze przy użyciu farb wodnych: akwareli, gwaszy. Do przygotowania jednego portretu potrzebuję min. 30x☕:)
Enjoy this post?

Buy RajkaFranek a coffee

More from RajkaFranek