Drawings / Rysunki

Drawings / Rysunki

Mar 14, 2020
🇬🇧 Examples of drawings always on paper with fineliners, markers, inks, crayons. I need min. 20x☕ to prepare one drawing :) 🇵🇱 Przykładowe rysunki wykonane zawsze na papierze cienkopisem, markerami, tuszem, kredkami. Do przygotowania jednego rysunku potrzebuję min. 20x☕:)
Enjoy this post?

Buy RajkaFranek a coffee

More from RajkaFranek