Muhammed Muteveli Sha’ravi (Sedat Islami ...

Muhammed Muteveli Sha’ravi (Sedat Islami)

Jan 20, 2021

"Largohu prej atyre që nuk i do, mos u afro me njerëzit rrejshëm, dhe as mos pajto me askënd shkak i turpit. Allahu nuk ta ka dhënë shpirtin që ta ndëshkosh."

Enjoy this post?

Buy Përkujtuesi Ditor a coffee

More from Përkujtuesi Ditor