Ibn Uthejmin

Jan 25, 2021

Që të bindesh plotësisht se çështja ka të bëjë vetëm me suksesin që Allahu i jep dikujt, shiko rastin e dhikrit! Sa i lehtë është (për t’u praktikuar), megjithatë shumë pak kanë sukses në praktikimin e tij.

Enjoy this post?

Buy Përkujtuesi Ditor a coffee

More from Përkujtuesi Ditor