"Bëni durim derisa të më takoni te Haudi ...

"Bëni durim derisa të më takoni te Haudi!"

Jan 28, 2021

"Bëni durim derisa të më takoni te Haudi!"

Muhamedi alejhis-selam

Haud: Pellg i madh me ujë në tokën e mahsherit ku do të ringjallen njerëzit.

Enjoy this post?

Buy Përkujtuesi Ditor a coffee

More from Përkujtuesi Ditor