New Tutorial 😃

New Tutorial 😃

Nov 03, 2021

Hello các bạn, đây là một tutorial cơ bản về Git và GitHub. Trong tutorial này chung ta sẽ ap dụng hai công nghệ này trên dự án của mình để workflow của mình được hiệu quả hơn. Mong tutorial này sẽ giúp ích được cho các bạn 😃

https://youtu.be/QE_mkDiu4hE

Enjoy this post?

Buy PASSIONCORNERS a coffee

More from PASSIONCORNERS