Học Tailwind CSS 😊

Học Tailwind CSS 😊

Oct 23, 2021

Hello các bạn, đây là một tutorial cơ bản về Tailwind CSS. Trong tutorial này chung ta sẽ build ra một trang landing page về một mobile app để user order đồ ăn. Mong tutorial này sẽ giúp ích được cho các bạn 😃

https://youtu.be/_CRaTZGYmgU

Enjoy this post?

Buy PASSIONCORNERS a coffee

More from PASSIONCORNERS