Mixi Gaming
1 supporter
Chương trình góp gạch xây trường năm 202 ...

Chương trình góp gạch xây trường năm 2022

Jun 03, 2023

Kết thúc chương trình góp gạch xây trường năm 2022, cộng đồng Bộ Tộc Mixigaming phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại Học kinh Tế Quốc Dân đã khánh thành và bàn giao 5 điểm trường, 1 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.
Xin cám ơn tất cả mọi người, cảm thấy rất chi là vui 
https://youtu.be/pA3ZTo4ZnKQ

Enjoy this post?

Buy Mixi Gaming a Beer

More from Mixi Gaming