Kunskapsprov
3 supporters
Depression – Psykiatriskt status – OSCE ...

Depression – Psykiatriskt status – OSCE Frågor – Praktiskt Kunskapsprov – Läkarprogrammet

Sep 26, 2020

Egentlig depression

 Det är viktigt att du får en anamnes som inkluderar Psykologiskt -, Biologiskt – och Socialt perspektiv av sjukdomen.

 Det är viktigt att man även får in information om samsjuklighet anamnes alltså kan man utesluta psykos, hypomanisk, och säsongdepression samt även somatiska sjukdomar.

 Det är viktig att känna till tidpunkter: minst 2 veckor depression period, minst 2 månader symtomfrit intervall mellan 2 depressiva perioderminst 6 månader behandling, och 1-2 veckor period innan man får positiva effekter av behandling, täta uppföljningar ( om 1-2 veckor).

 Man tar alltid in info om dyrkande, rökning och droger.

 Alltid ställa frågor om hur påverkade sjukdomen hennes/hans liv.

 Fatta beslut om vårdnivå: Primärvård, Psykiatrisk öppenvård eller Sluten psykiatrisk vård.

 Säg till patienten behandlings biverkningar.

psykiatrisk anamnes lathund

https://kunskapsprovet.com/courses/kliniska-fardigheter/lessons/depression-psykiatriskt-status-osce-fragor-praktiskt-kunskapsprov-lakarprogrammet/


https://www.youtube.com/playlist?list=PLE6Ino1QMY5S4Kx2GP2v_EYHGAKiZ-xl4

Enjoy this post?

Buy Kunskapsprov a disc space to continue!

More from Kunskapsprov