Kunskapsprov
3 supporters
Audiogram Tolkning – OSCE – Praktiskt Ku ...

Audiogram Tolkning – OSCE – Praktiskt Kunskapsprov för Läkare

Aug 22, 2020


Audiogram Acusticusneurinom

En ensidig hörselnedsättning som ofta drabbar alla frekvenser samtidigt

Audiogram Bullerskada

Oftast drabbas frekvensen 4000Hz först, d v s man ser en “dip” vid 4000Hz i tidigt skede.

Audiogram Genetisk hörselnedsättning

Kan drabba basen eller diskanten. “hängmatta”. Alltid bilateral.

Audiogram Morbus Meniére

Fluktuerande basnedsättning (125, 250, 500)

Audiogram Otoscleros

Ensidig/dubbelsidig – Ofta ärftlig. vanligt hos kvinnor – graviditet – Benledningskuran dip “Carharts notch” vid 2000Hz

Audiogram Presbyacusis

Åldersrelaterad hörselnedsättning: framförallt drabbar diskanten från ca 1000Hz och uppåt

Audiogram Psykogen hörselnedsättning

“flat loss”

Audiogram Serös otitis media

Generell hörselnedsättning ner till ca 40-50dB.

Sudden deafness

Alltid ensidigt. Kommer inom ett par minuter, ev föregås det av s k barotrauma (ex dykning, flygning, nysning) eller mekaniskt trauma (ex slag mot örat)

https://kunskapsprovet.com/courses/kliniska-fardigheter/lessons/audiogram-osce-praktiskt-kunskapsprov-for-lakare/

Enjoy this post?

Buy Kunskapsprov a disc space to continue!

More from Kunskapsprov