ทฤษฏีอ่านพฤติกรรมตลาดของ Wyckoff

ทฤษฏีอ่านพฤติกรรมตลาดของ Wyckoff

Jun 08, 2022

แม้ระยะเวลาจะผ่านเกินร้อยปีไปแล้ว เทคนิคการวิเคราะห์ทฤษฎี Wyckoff ก็ยังคงใช้งานได้ดี

Wyckoff ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของรายใหญ่ ตั้งข้อสังเกตและอธิบายให้เข้าใจภาวะปัจจุบันของตลาด

อธิบายความเชื่อของคนในตลาด ผ่านตัวละคร Composite Man ร่วมกับจุดทสอบในรูปแบบที่ Wyckoff เฝ้าสังเกต

นำมาวิเคราะห์ความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นชาร์ตราคาได้อย่างเป็นระบบ เราจึงศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพได้

Honyaku Trader จึงขอนำเสนอทฤษฎี Wyckoff Theory ไว้ 7 บทดังนี้

1.แนะนำ Wyckoff Theory | Method 8.1 แนะนำภาพรวมของทฤษฏี Wyckoff

https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/n-a-1252782

2.กฎสามข้อของ Wyckoff | Method 8.2 กฏพื้นฐานที่ราคาวิ่งขึ้นหรือลงด้วยเหตุใด?

https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/n-a-1239830

3.The Composite Man Wyckoff | Method 8.3 ตัวละครสำคัญ "รายใหญ่"

https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/the-composite-man-wyckoff-method-8-3

4.Accumulation Theory | Method 8.4 พฤติกรรมรายใหญ่เมื่อต้องการ "เก็บของ"

https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/accumulation-theory-method-8-4

5.Accumulation Application | Method 8.5 การประยุกต์ใช้ Wyckoff เพื่อ "เข้าซื้อ" ตามรายใหญ่

https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/accumulation-application-method-8-5

6.Distribution Theory | Method 8.6 พฤติกรรมรายใหญ่เมื่อต้องการ "เทขาย"

https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/n-a-1246206

7.Distribution Application | Method 8.7 การประยุกต์ใช้ Wyckoff เพื่อ "เข้าขาย" ตามรายใหญ่

https://www.buymeacoffee.com/JenkZa/distribution-application-method-8-7

ได้แต่หวังว่าเหล่าเทรดเดอร์จะนำความรู้นี้ไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป


#HonyakuTrader
#นักแปลระบบเทรด

Enjoy this post?

Buy Honyaku Trader a coffee

More from Honyaku Trader