ระบบเทรด Supply and Demand ต่อกรกับตลาดท ...

ระบบเทรด Supply and Demand ต่อกรกับตลาดที่เล่นกับความกลัวของมนุษย์

May 07, 2022

Mindset และระบบเทรด Supply and Demand ต่อกรกับตลาดที่เล่นกับความกลัวของมนุษย์


#HonyakuTrader
#นักแปลระบบเทรด

Enjoy this post?

Buy Honyaku Trader a coffee

3 comments

More from Honyaku Trader