งานแปล AWM Fx ที่แปลเสร็จแล้ว

งานแปล AWM Fx ที่แปลเสร็จแล้ว

May 06, 2022


งานแปล AWM Fx ที่แปลเสร็จแล้ว

 1. งานแปล Supply & Demand MasterClass by AWM Fx

  1. พื้นฐานเบื้องต้น Supply and Demand | EP1/10

  2. โครงสร้างตลาดและชนิดของเทรน | EP2/10

  3. โซน Supply and Demand + การทำงานแนวรับแนวต้านตามเทรน | EP3/10

  4. ความแข็งแรงของโซน Supply and Demand | EP4/10

  5. Quasimodo Level (QML) | EP5/10

  6. Maximum Pain Level (MPL) | EP6/10

  7. Fakeout Zone Version 1&2 | EP7/10

  8. Fakeout V3 - Diamond setup | EP8/10

  9. Compression Setup | EP9/10

  10. การ Confirm และ จิตวิทยาการเทรด | EP10/10

 2. งานแปลเอกสารในช่องที่ไม่ได้แยกเป็นซีรีย์ชัดเจน

  1. การเทรดแบบ Supply and Demand แบบทีละขั้นตอน | AWM EP1

  2. แนวกั้นราคาที่เรียกว่า KINK หรือ KING (Hidden Base as DP) 4 แบบ | AWM EP2

  3. Maximum Pain Level (MPL) | AWM EP3

  4. พื้นฐาน QM Quasimodo และ QML | AWM EP4

  5. พิจารณา HH LL เพื่อหารูปแบบ QML | AWM EP5

  6. ราคาเคลื่อนที่ขึ้นลงได้อย่างไร? | AWM EP6

  7. คัดกรอง QML แบบไหนที่ใช้เทรดได้ | AWM EP7

  8. จุดเข้าเทรดแบบเทรนไปต่อ เทคนิคเข้าปลายไส้ | AWM EP8

  9. โครงสร้างการกลับตัวเป็นเทรนลง | AWM EP9

  10. การกำหนด Supply Zone สไตล์ | AWM EP10

  11. การกำหนด Demand Zone สไตล์ | AWM EP11

  12. โอกาสเข้า Trade ครั้งที่ 2 จังหวะ Retrace | AWM EP12

  13. ศิลปการเลื่อน SL บังกำไรตามหลัก Supply and Demand | AWM EP13

  14. การให้ความสำคัญกับโซน Sniper | AWM EP14

  15. เมื่อเห็น Fake out มันคือ Setup Diamond | AWM EP15

  16. โซน Sniper SL ต้องเล็ก + MM | AWM EP16

  17. more


#HonyakuTrader
#นักแปลระบบเทรด

Enjoy this post?

Buy Honyaku Trader a coffee

More from Honyaku Trader