Văn hoá là gì – BS Nhân Tử Nguyễn Văn Th ...

Văn hoá là gì – BS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

Apr 01, 2020

Văn hoá là gì? Đây là chủ đề buổi nói chuyện của BS Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ do Tinh Việt Văn Đoàn cùng Trung tâm Nghiên cứu và Thông tin Tân Định tổ chức tại trường Quốc gia Âm nhạc Sàigòn hồi 17 giờ ngày chủ nhật 13.7.1969.

Để tìm hiểu văn hoá là gì, ông lần lượt trình bày 5 chủ đề:
1. Khảo sát xem hai chữ Văn Hoá xuất sinh từ đâu, từ thời kỳ nào.
2. Bình luận về ít nhiều định nghĩa Văn Hoá.
3. Triết tự Văn Hoá, và phân tách nội dung Văn Hoá.
4. Bàn về sự thăng trầm của một nền Văn Hoá, cũng như về ba nền Văn Hoá chính trong hoàn võ từ trước tới nay.
5. Thử đưa ra một định nghĩa về Văn Hoá, một quan niệm về Văn Hoá.

(Nguồn: nhantu.net)

Enjoy this post?

Buy PhongSuDuLich a coffee

2 comments

More from PhongSuDuLich