Novinky na wiki / What is new on the wik ...

Novinky na wiki / What is new on the wiki

Oct 02, 2022

Česky:

Na wiki o Franklinově expedici nyní probíhá postupné nasazování rozšíření "Cargo", které, zjednodušeně řečeno, umožňuje ukládat strukturovaná data a vypisovat je podle různých kritérií na různých stránkách. To samozřejmě není nic převratného samo o sobě, ale je to věc, která v softwaru MediaWiki, na němž naše wiki běží, defaultně není k dispozici.

Jako první byly do tohoto systému převedeny související odkazy na jiné weby a stránky. A právě díky možnosti vypsat tyto odkazy různým způsobem na různých stránkách je nyní k dispozici i jednoduchá anglická stránka s přehledem odkazů na zajímavé weby týkající se Franklinovy expedice. Stránka navíc obsahuje i přehled aktuálních článků z různých blogů s franklinovskou či příbuznou tematikou (to s Cargo nesouvisí; to jsem mohl udělat už dávno, ale nenapadlo mne to :-) ).

V žádném případě to neznamená pokus o vybudování plnohodnotné encyklopedie v angličtině: jde spíše o "odpadní", leč snad užitečný produkt práce na českých stránkách wiki. K realizaci přispěla i vaše zakoupená "kafe" prostřednictvím této stránky, za což velmi děkuji.

English:

The Franklin Expedition wiki is now gradually deploying the "Cargo" extension, which, simply put, allows you to store structured data and display it according to different criteria on different pages. This is of course nothing groundbreaking in itself, but it is something that is not available by default in the MediaWiki software on which our wiki runs.

Related links to other sites and pages were the first to be transferred to this system. It is the ability to display these links in different ways on different pages that now makes a plain English page of links to sites of interest related to the Franklin expedition available. In addition, the page also contains a list of recent articles from various blogs (provided by RSS) with Franklin expedition or related topics (this is not based on Cargo; I could have done that a long time ago, but I didn't think of it :-) ).

This is by no means an attempt to build a full-fledged encyclopedia in English: it is rather sideffect of the work on the Czech wiki pages, but I hope it can be of some use . Your purchase of "coffee" through this site contributed to the realization of that page, for which I am very grateful.

Enjoy this post?

Buy Franklinova expedice a coffee