Tara pag-usapan natin ang kabataan nung ...

Tara pag-usapan natin ang kabataan nung bata pa tayo.

Sep 27, 2022

Episode 1 Spotify Link: https://open.spotify.com/episode/4Zk622tfbe1yuEKm6ulMNz?si=fa6a368fac744d7b

Enjoy this post?

Buy Ang Nakahigang Likod a coffee