เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ TSM's Community

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ TSM's Community

May 06, 2024

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ TSM's Community คือ

(1) สังคมของเทรดเดอร์ธรรมดากลุ่มเล็กๆซึ่งมี Mindset ตรงกัน และ มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน

นั่นคือ "การมี Mindset ที่โฟกัสในเรื่องของ Knowledge & Process Based และ การพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอ (Consistently Profitable Trader)"

(2) สังคมของเทรดเดอร์ที่ "เชื่อมั่นใน Meritocracy หรือ ความสามารถนิยม" ในที่นี้หมายถึง "ประเภทของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ โดยใช้ความสามารถของตัวเอง"

ดังนั้นสมาชิกใน TSM's Community จำเป็นต้องเป็นบุคคลที่มี Mindset โฟกัสในเรื่อง "Knowledge & Process Based" นั่นหมายความว่า

"เราเน้นไปที่กระบวนการพัฒนาตัวเอง | ฝึกฝน Mindset ทั้งเรื่องของชีวิตส่วนตัว และ ของเทรดเดอร์ | หาความรู้เพื่อต่อยอดทางความคิดในการพัฒนาวิธีการเทรดที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง และ สำหรับเรื่องผลตอบแทน (Reward) ที่เราจะได้รับนั้นเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ และ ลงมือทำฝึกฝนตัวเองอย่างหนัก"

(3) สังคมของเทรดเดอร์ "ที่ไม่ต้องยึดติดกับตัวบุคคล แต่ทุกคนอยู่ในสถานะของผู้เรียนรู้ อีกทั้งเป็นผู้ที่สามารถแบ่งปันไอเดียของตัวเองได้ และ ยึดมั่นบนพื้นฐานของหลักการเดียวกัน"

นั่นคือ หลักการเทรด หรือ Trading Principles ต่างๆที่ได้แบ่งปันไอเดียเอาไว้ใน “Ebook เทรดเลี้ยงชีพในตลาด FX โดยใช้ ICT Concept ตามสไตล์ TSM

(4) สังคมของเทรดเดอร์ที่เป็น "พื้นที่ของการทำงานและความสัมพันธ์ที่มีความหมาย" ด้วยการพัฒนากันไปเป็น Team เป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน

และ ผลักดันให้สมาชิกไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองที่ได้วางแผนการเอาไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาตัวเองให้สามารถเอาตัวรอดในตลาดให้ได้ในระยะยาว แล้วก้าวไปสู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างสม่ำเสมอ


📚 กลับสู่หน้า "สารบัญการเรียนรู้ทั้งหมด" | กลับสู่ "หน้าหลัก"


Enjoy this post?

Buy Trader Sai Mour (TSM) a beer

More from Trader Sai Mour (TSM)