Ibn Rexheb el-Hanbeli

Ibn Rexheb el-Hanbeli

Jan 20, 2021

Përse ndodh përfundimi i keq?

"Përfundimi i keq vjen si pasojë e ndonjë intrige (vetie të urryer, hipokrizie, mashtrimi, prishje) të brendshme të njeriut të cilën njerëzit e tjerë nuk mund ta shohin."

Enjoy this post?

Buy Përkujtuesi Ditor a coffee

More from Përkujtuesi Ditor